ماسک صورت پزشکی

ماسک صورت پزشکی

هدف از استفاده از ماسک های صورت

با استفاده از ماسک صورت ، ما نه تنها می توانیم خطر تماس مستقیم با قطرات دیگران را به حداقل برسانیم بلکه به ماسک کمک می کند تا آلودگی هایی را که ممکن است به سیستم تنفسی ما آسیب برساند ، فیلتر کند.


بیانیه مطبوعاتی