Tìm kiếm Vải chống đinh| Nhà cung cấp vật liệu dệt kỹ thuật & polyme & vật liệu bọt đàn hồi cao - NL

Với tiêu chí Sản xuất Xanh, Đổi mới và Thông minh, chúng tôi mong muốn trở thành chuẩn mực của ngành vật liệu composite bền vững và chia sẻ những thành tựu của chúng tôi với nhân viên và xã hội.

Kết quả 1 - 1 của 1
  • VẢI CHỐNG THẤM MÓNG TAY POLYESTER CÓ MÓNG
    VẢI CHỐNG THẤM MÓNG TAY POLYESTER CÓ MÓNG
    TT-2801BT

    Loại vải chống đinh ARMORTEX® này được dệt chặt chẽ bằng máy dệt đặc biệt làm cho loại vải một lớp này trở thành sự lựa chọn chống đâm thủng tuyệt vời. Khi được xử lý bằng quá trình xử lý khác, nó có thể được dát mỏng, tráng hoặc chuyển lên các vật liệu khác để bổ sung chức năng bổ sung cho sản phẩm tổng thể.Kết quả 1 - 1 của 1

Thông cáo báo chí