מסכת פנים רפואית

מסכת פנים רפואית

מטרת לבישת מסכות פנים

על ידי חבישת מסיכת פנים, אנו לא יכולים למזער רק את הסיכון להיות בקשר ישיר עם טיפת אחרים, אלא שהמסכה תסייע גם לסנן את הטומאה שעלולה לפגוע במערכת הנשימה שלנו.


ידיעה לתקשורת