NL - Professional Polymeric Foam Composites Manufacturer.

Result 1 - 1 of 1
  • בדים רפלקטיביים
    בדים רפלקטיביים

    ARMORTEX® בדים רפלקטיביים מעוצבים על ידי שילוב חוטים רפלקטיביים בתהליך האריגה ויוצרים את האפקט הרפלקטיבי על פני הבד. אנו מספקים אפשרות של חוט רעיוני 3M או חוט רעיוני שאינו ממותג, שניהם יכולים לשמור על השפעה רפלקטיבית נהדרת לאחר פעמים רבות של שטיפה. ARMORTEX® בדים רפלקטיביים מיושמים לרוב על בגדים על מנת להגדיל את הנראות בחושך לצורך בטיחות אישית. בהתאם לצרכי הלקוחות, יישומים נפוצים של בדים רפלקטיביים כוללים מעיל ספורט, בגדי עבודה, מדים לבטיחות הציבור, הנעלה, מזוודות, כפפות בטיחות וכו '.Result 1 - 1 of 1

Press Release