آیا بستهای Hook & Loop را در کلاسهای مختلف پیشنهاد می کنید؟

آیا بستهای Hook & Loop را در کلاسهای مختلف پیشنهاد می کنید؟

ما قادر به تهیه 100٪ نایلون و 100٪ پلی استر قلاب و حلقه هستیم.

انتشار مطبوعات