Bộ quần áo bảo hộ

Bộ quần áo bảo hộ

Mục đích của bộ quần áo bảo hộ

Để bảo vệ cơ thể người mặc và giảm thiểu khả năng tiếp xúc với môi trường nguy hiểm. Trong khi đó, nó cũng ngăn không cho môi trường làm việc bị lây nhiễm bệnh từ người bệnh.

Cung cấp bảo vệ 360 °
Bộ quần áo bảo hộ cung cấp khả năng bảo vệ 360 ° cho người mặc, đây là lựa chọn thích hợp nhất cho nhân viên hoạt động kiểm soát dịch bệnh vì chúng tôi không thể chắc chắn nguồn lây nhiễm sẽ xâm nhập từ hướng nào.
Tệp tải xuống


Thông cáo báo chí