Tạp chí NL

Tạp chí NL

Tạp chí NL

Vấn đề hàng tháng của Tập đoàn Nam Liong / Mã QR
Vấn đề hàng tháng của Tập đoàn Nam Liong / Mã QR

Tập đoàn Nam liong đã bắt đầu các tạp chí NL hai tháng một lần kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, kết hợp các bản cập nhật tin tức mới nhất từ ​​các đơn vị kinh doanh khác nhau của Tập đoàn NL đặt tại Đài Loan hoặc các quận ở nước ngoài.

để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào liên kết dưới đây:
1. Tạp chí NL
2. Tạp chí NL số 2 NL

Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng bấm vào liên kết dưới đây:
1. Tạp chí NL
2. Tạp chí NL số 3 2018

Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng bấm vào liên kết dưới đây:
1. Tạp chí NL
2. 2019 số 24 NL tạp chí

Thông cáo báo chí