Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch

NL - Nhà sản xuất vật liệu tổng hợp bọt polyme chuyên nghiệp.

Các sản phẩm

danh mục sản phẩm

Kết quả 1 - 4 của 4
vật phẩm Danh mục sản phẩm CẮT KHÁNG SINH Hoạt động
Dệt may kỹ thuật
Dệt may kỹ thuật
Hơn
Màng chức năng & vải nhiều lớp
Màng chức năng & vải nhiều lớp
Hơn
Hook và Loop
Hook và Loop
Hơn
Bọt polyme
Bọt polyme
Hơn

Kết quả 1 - 4 của 4

Thông cáo báo chí