Covid-19 Sản phẩm Đại dịch

Covid-19 Sản phẩm Đại dịch

Mặt nạ bảo vệ KN95 thoải mái
Với Nano Polytetrafluoroethylene (PTFE) cung cấp khả năng lọc hiệu quả cao. Mang lại sự thoải mái tuyệt vời cho da trong thời gian dài. Khả năng thở tốt và phù hợp với mọi hình dạng khuôn mặt.
NIOSH - 42 CFR 84
Mặt nạ y tế / Mặt nạ phẫu thuật

Thông cáo báo chí