Isolation-Gown

Isolation-Gown

Mục đích của việc mặc áo choàng cách ly

Thường được sử dụng để bảo vệ da của người lao động và quần áo bảo hộ lao động khỏi bị nhiễm bẩn bởi các chất lây nhiễm như máu và dịch cơ thể. Trong khi đó, để tránh bị ô nhiễm bởi các chất lây nhiễm có trong bệnh nhân hoặc môi trường khi chăm sóc họ.

Tệp tải xuống


Thông cáo báo chí