Tạp chí NL

Tạp chí NL

Tạp chí NL

Tập đoàn hàng tháng Nam Liong / QR-CODE
Tập đoàn hàng tháng Nam Liong / QR-CODE

Nam liong Group đã bắt đầu các tạp chí NL hai tháng một lần kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, kết hợp các bản cập nhật tin tức mới nhất từ ​​các đơn vị kinh doanh khác nhau của Tập đoàn NL tại Đài Loan hoặc nước ngoài.

để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
1. Tạp chí NL
2. 2017 số 2 tạp chí NL

Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
1. Tạp chí NL
2. 2018 số 3 tạp chí NL

Thông cáo báo chí