Tạp chí NL

Nam Liong Group phát hành hàng tháng / QR-CODE

Tạp chí NL

Tạp chí NL

Nam Liong Group phát hành hàng tháng / QR-CODE
Nam Liong Group phát hành hàng tháng / QR-CODE

Nam liong Group đã bắt đầu đăng tạp chí NL hai tháng một lần kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, kết hợp các bản cập nhật tin tức mới nhất từ ​​các đơn vị kinh doanh khác nhau của NL Group đặt tại Đài Loan hoặc các nước ở nước ngoài.

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây:
1. Các tạp chí NL
2. Các tạp chí NL số 2 năm 2017

Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
1. Các tạp chí NL
2. Các tạp chí NL số 24 năm 2019

Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây:
1. Các tạp chí NL
2. Các tạp chí NL số 30 năm 2020

Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
1. Các tạp chí NL
2. 2021 Số 36 Tạp chí NL

Thông cáo báo chí