Đảm bảo chất lượng

Trung tâm đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

Trung tâm đảm bảo chất lượng

Trung tâm đảm bảo chất lượng
Trung tâm đảm bảo chất lượng

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng NamLiong đảm bảo chất lượng của chúng tôi một cách hiệu quả và đầy đủ nhất.
 
Chứng nhận và xác minh ISO :
- Chứng nhận ISO 9001: 2015 (No.20001994 QM15), tháng 4 năm 2017.
- Được chứng nhận ISO 14001: 2015 (No.20001995 UM15), tháng 4 năm 2017.
- Được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm NIKE, 2001.
- Được phê duyệt theo tiêu chuẩn UL (MQ1773) Hoa Kỳ, 2001.
- Đạt chứng nhận bởi ADIDAS-Salomon (Cấp độ 1+), 2003.
- Được chấp thuận bởi Oeko-Tex 100 (TPAO 040585), 2005.
- Được UL (MQ1962) của Canada phê duyệt năm 2005.
- Được UL / ULC-94 (E305892) của Hoa Kỳ phê duyệt năm 2006.
- Được phê duyệt bởi xác minh vật liệu wetsuit (AK60016347) của EU vào năm 2006.
- Được Oeko-Tex 100 (TPAO 048622) phê duyệt vào năm 2007.
- Được Oeko-Tex 100 (TPVO 072160) phê duyệt vào năm 2011.
- Đạt chứng chỉ số B 13-166-A năm 2013.
- Được phê duyệt bởi Đối tác BlueSign (No.023.388-21681) vào năm 2017.

Phát hiện chất lượng
Phát hiện chất lượng

Thông cáo báo chí