Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

Trung tâm đảm bảo chất lượng

Trung tâm đảm bảo chất lượng
Trung tâm đảm bảo chất lượng

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng NamLiong đảm bảo chất lượng của chúng tôi một cách hiệu quả và đầy đủ nhất.


Chứng nhận và Xác minh ISO :

- Được chứng nhận ISO 9001: 2015 (No.20001994 QM15), tháng 4 năm 2017.

- Chứng nhận ISO 14001: 2015 (No.20001995 UM15), tháng 4 năm 2017.

- Được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm NIKE, 2001.

- Được phê duyệt theo tiêu chuẩn UL (MQ1773) Hoa Kỳ, 2001.

- Đạt chứng nhận bởi ADIDAS-Salomon (Cấp 1+), 2003.

- Được chấp thuận bởi Oeko-Tex 100 (TPAO 040585), 2005.

- Được UL (MQ1962) của Canada phê duyệt vào năm 2005.

- Được UL / ULC-94 (E305892) của Hoa Kỳ
phê duyệt vào năm 2006.
- Được phê duyệt bởi xác minh vật liệu wetsuit (AK60016347) của EU vào năm 2006.

- Được Oeko-Tex 100 (TPAO 048622)
phê duyệt năm 2007.
- Được Oeko-Tex 100 (TPVO 072160) phê duyệt năm 2011.

- Đạt chứng chỉ số B 13-166-A năm 2013.

- Được BlueSign Partner (Không. 023.388-21681) vào năm 2017.

Phát hiện chất lượng
Phát hiện chất lượng

Thiết bị chính và khả năng như sau:

Trang thiết bị Định lượng Sự miêu tả
Máy kiểm tra độ bền vi tính 3 Độ bền kéo, Tỷ lệ kéo dài, Độ bền xé, Độ bền liên kết, Độ bền cắt và Độ bền vỏ.
Nhiệt độ không đổi. và Hum. Buồng 3 Nhiệt độ môi trường được kiểm soát từ -40 đến 100 độ và độ ẩm từ 30 đến 95 phần trăm, cung cấp kỹ năng kiểm tra WVP (Độ thấm hơi nước).
Máy kiểm tra mài mòn 3 Phù hợp với ASTM D3886, ASTM D3884 và ISO 12947.
Atlas Pilling Tester 1 Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D3512.
Máy kiểm tra khả năng chống nước 1 Tuân thủ AATCC 127 (WRP).
Máy giặt tự động tải AATCCTop
(Máy giặt tự động tải hàng đầu)
3 Tuân thủ AATCC 135.
Tape Người kiểm tra chăm chú 1 Tuân theo tiêu chuẩn thử nghiệm PSTC, cung cấp Nhiệt độ chống bám dính trượt (SAFT) và thử nghiệm điện năng giữ.
Máy đo điện trở cắt 2 Tuân theo tiêu chuẩn ISO 13997-1999 kiểm tra khả năng chống cắt của sản phẩm bảo vệ mới nhất.
Máy kiểm tra độ bền màu Một số Phù hợp với các loại tiêu chuẩn thử nghiệm chất bền màu khác nhau.
Bộ phận chất lượng

Thông cáo báo chí