Chất liệu cho áo phao UL / ULC

Vật liệu được UL / ULC phê duyệt cho thiết bị tuyển nổi cá nhân.

Chất liệu cho áo phao UL / ULC

Các thành phần cho thiết bị tuyển nổi cá nhân

Vật liệu được UL / ULC phê duyệt cho thiết bị tuyển nổi cá nhân.
Vật liệu được UL / ULC phê duyệt cho thiết bị tuyển nổi cá nhân.

Chúng tôi có một số vật liệu xốp tuân thủ tiêu chuẩn Thiết bị tuyển nổi cá nhân (PFD) UL-1191. Tệp UL Số: MQ1773. ULC File No: 1962. Với vật liệu PFD được UL / ULC phê duyệt và các thành phần phù hợp khác của chúng tôi có thể đảm bảo áo phao có đủ độ bền và độ nổi để bảo vệ người mặc.
 
Bọt tuyển nổi được UL phê duyệt cũng có sẵn HYPER 05 được làm bằng NBR / PVC với các đặc tính của tỷ trọng thấp, chịu dầu tốt, cách nhiệt tốt, phần abs nước thấp, độ nổi cao và mềm mại. Xốp HYPER 05 có thể được sử dụng làm vật liệu nổi bên trong áo phao / áo phao để đảm bảo an toàn hơn.

Sản phẩm liên quan
  • Chất liệu áo phao UL-1191 - Bọt tổng hợp nhiều lớp vải được UL / ULC phê duyệt cho thiết bị tuyển nổi cá nhân.
    Chất liệu áo phao UL-1191
    LV-015, EP-025, ENSS (UL)…

    Vật liệu cao su tổng hợp neoprene được UL phê duyệt là loại bọt biển cao su tổng hợp nhiều lớp đáp ứng các yêu cầu của UL-1191 về độ bền và độ nổi. Số tập tin UL là MQ 1773. Có một số mẫu có sẵn với các loại vải và độ dày khác nhau. Loại được sử dụng phổ biến nhất là EP-025 (tổng độ dày 2,5mm) và LV-015 (tổng độ dày 1,5mm). Ngoài ra, có sẵn vật liệu PFD được ULC phê duyệt của Canada. Số tập tin ULC là MQ 1962.
Thông cáo báo chí