Tham gia Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch

Tham gia Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch

Tham gia Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch

Tìm việc

Tham gia 
    Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch
Tham gia Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch

Với tiêu chí Sản xuất Xanh, Đổi mới và Thông minh, chúng tôi mong muốn trở thành chuẩn mực của ngành vật liệu composite bền vững và chia sẻ những thành tựu của chúng tôi với nhân viên và xã hội. Hãy đến tham gia với chúng tôi!
 
# Công việc / Vị trí (đối với Đài Loan)
Kiểm tra thêm thông tin trên www.104.com
Tiếp xúc :
ĐT: 06-2534161 Ext: 1200 Miss Lin
Fax: 06-2541854
Địa chỉ: 10, Lane 41, Chou-Wei Street, Yung-Kang Dist., Tainan City, Taiwan
 
 
# Đối với Đại diện bán hàng ở nước ngoài / Đại lý khu vực / Nhà phân phối khu vực,
Vui lòng gửi Email cho chúng tôi: marketing@namliong.com.tw

Thông cáo báo chí