Tham gia Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch

Tham gia Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch

Tìm việc

Tham gia
Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch
Tham gia Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch

Với mục tiêu Sản xuất Xanh, Đổi mới và Thông minh, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành tiêu chuẩn của ngành công nghiệp vật liệu composite bền vững và chia sẻ những thành tựu của chúng tôi với nhân viên và xã hội. Hãy đến tham gia với chúng tôi!


# Công việc / Vị trí (dành cho Đài Loan)

Xem thêm thông tin trên www.104.com

Liên hệ:

Tel: 06-2534161 Ext: 1200 Miss Lin

Fax: 06-2541854

Địa chỉ: 10, Lane 41, Chou-Wei Street, Yung-Kang Dist ., Thành phố Đài Nam, Đài Loan# Đối với Đại diện bán hàng ở nước ngoài / Đại lý khu vực / Nhà phân phối khu vực,

Vui lòng gửi email cho chúng tôi: marketing@namliong.com.tw

Thông cáo báo chí