Tham gia Nam Liong

Tham gia Nam Liong

Tìm việc

Tham gia NAM LIONG
Tham gia NAM LIONG

Với ý tưởng Xanh, Đổi mới và Sản xuất Thông minh, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành chuẩn mực của ngành công nghiệp vật liệu composite bền vững và chia sẻ những thành tựu của chúng tôi với nhân viên và xã hội. Hãy tham gia với chúng tôi! # Công việc / Vị trí (đối với Đài Loan) Kiểm tra thêm thông tin trên www.104.com Liên hệ: Điện thoại: 06-2534161 Ext: 1200 Miss Lin Fax: 06-2541854 Địa chỉ: 10, ngõ 41, đường Chou-Wei, quận Yung-Kang ., Thành phố Đài Nam, Đài Loan # Dành cho Đại diện bán hàng ở nước ngoài / Đại lý khu vực / Nhà phân phối khu vực, Vui lòng gửi email cho chúng tôi: marketing@namliong.com.tw

Thông cáo báo chí